Over ons Wilt u graag wekelijks bijles, omdat u moeite heeft om bij te blijven met de stof of wilt u vlak voor uw tentamen een aantal extra lessen om u optimaal voor te bereiden op het tentamen? In beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen bijles in Statistiek voor alle mogelijke opleidingen. Dit kan individueel of in groepen. Al onze “docenten” hebben ervaring met het geven van bijles en hebben tevens Statistiek gegeven op de Rijksuniversiteit Groningen. Het individuele tarief bedraagt € 20,- per uur, voor groepen is de prijs in overleg. Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen. Onze gegevens staan in het kader hieronder.

» Ook wanneer uw opleiding er niet tussenstaat, kunnen wij u helpen.
» Ook voor mbo-studenten, hbo-studenten en middelbare scholieren. Testimonials
» Ook voor statistische hulp bij scripties.
» Ook voor hulp bij SPSS-cases.

Onderwerpen:
» 1,5 IQR-regel
» 68% - 95% - 99,7% regel
» Analysis of variance (ANOVA)
» Bayes’ rule
» Betrouwbaarheidsinteval /
Confidence interval
» Binomiale verdeling
» Boxplot
» Centrale limietstelling
» Chi-squared test
» Correlatie
» Covariantie
» F-toets
» Histogram
» Hypotheses
» Joint probability
» Kendalls rangcorrelatiecoëfficiënt
» Kruskal-Wallistoets
» Mann-Whitney U test
» Mean
» Median
» Modus
» Mutually exclusive
» Normal quantile plot
» Overschrijdingskans
» Pareto chart
» Pearson product-moment
correlation coefficient
» Poisson verdeling
» Power
» P-waarde / P-value
» Regressie-analyse
» Significantieniveau /
Significance level
» Spearman's rank correlation
coefficient / Spearman's rho
» Staafdiagram
» Standaardafwijking /
Standard deviation
» Standaardfout
» Standaard normale verdeling
» Tekentoets / Sign test
» T-toets / Students t / t2 / td
» Type-I fout
» Type-II fout
» Variantie / Variance
» Vijf-getallen-samenvatting
» Voorwaardelijke kansen /
Conditional probability
» Vrijheidsgraden /
Degrees of freedom
» Wilcoxon rank-sum test
» Z-test

Downloads:
schema voor het kiezen van de juiste procedure voor het vergelijken van gemiddeldes, formuleblad Statistiek 1A voor E&M, FE en A&C, formuleblad Statistiek 1A, 1B, 1C en 2 voor E&M, FE en A&C, tabellen.
Contact
Mathijs Oosterhuis
Groningen Stad
T  06 410 444 97
E  mail@statistiekles.nl
W  www.statistiekles.nl